11-16 жас аралығындағы балаларға арналған "Tilda - да сайт жасау" курсы
0-ден бастап сайт жасаймыз!
Формат
Топ кестесі бойынша сіз таңдаған
уақыттағы сабақтар
Құрылымы
Курс 3 модульден тұрады:
1 модулде 8 сабақ,
90 минут болады
Жас ерекшелігі
11-16 аралығындағы балалар
оқи алады
Бұл курс кімдерге арналған?
Балаңыз 0-ден бастап сайт жасап үйренеді
Балаңыз бағдарламалау негіздерін білмесе де өз сайтын жасап шығады.
Балаңыздың сайт жасауға деген қызығушылығы болса
Балаңыз уақытын тиімді пайдаланады
Tilda сайт жасау конструкторында алғашқы сайтын жасап шығады
Балаңыз программалау білмесе де